avatarsokkaandsokki http://avatarsokkaandsokki.mihanblog.com 2020-09-26T22:18:18+01:00 text/html 2015-06-23T13:15:39+01:00 avatarsokkaandsokki.mihanblog.com salamat javane فروش پستی چاقوی 10 کاره شکاری ارزان قیمت http://avatarsokkaandsokki.mihanblog.com/post/1 <P style="TEXT-ALIGN: center"><U><FONT color=#0000ff>چاقوی 10 کاره شکاری ارزان قیمت</FONT></U></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">انبردستی چندکاره بهترین وسیله سفری هم شکار هم کوهنوردی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای هر خودروئی لازم است</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">فروش پستی چاقوی 10 کاره شکاری ارزان قیمت</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">وسیله ای مناسب برای سفر و نگهداری در خودرو</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://binoculars.ir/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-10-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87"><IMG style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 189px" alt="عکس چاقو" src="http://binoculars.ir/image/data/%D9%85%D8%A7%DA%AF%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%2010%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87/5.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">وسیله ای بادوام و بسیار محکم می باشد که بدنه آن از جنس الیا\ فلزی خاص بوده و باز و بسته کردن ابزارهای آن بسیار راحت و روان انجام میشود</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دارای فنری در وسط میباشد که امکان باز گشت دسته های انبر آن را فراهم میسازد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">این وسیله در حالت بسته بودن در سایز و ابعاد زیر می باشد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">10×2×4.5</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">وزن این ابزار چندکاره فقط 225 گرم است</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اندازه آن در حالت باز شدن ابزار ها بزرگتر میگردد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">سایز انبردستی آن باندازه انبردستی استاندارد میباشد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://binoculars.ir/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-10-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87"><IMG style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 160px" alt="عکس ابزار چندکاره" src="http://binoculars.ir/image/data/%D9%85%D8%A7%DA%AF%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%2010%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87/6.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://binoculars.ir/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-12">چاقوی سفری</A> تاشو رنگی 10 کاره دارای ابزارهای ذیل میباشد:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">انبردستی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">درب بازکن بطری</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">کنسرو بازکن</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پیچ گوشتی دو سو</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پیچ گوشتی چهار سو</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اره نرم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://binoculars.ir/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-10-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87" target=""><STRONG>چاقو</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">خط کش مدرج</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آچار مهره</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://binoculars.ir/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-10-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87" target=""><IMG style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 181px" alt="عکس چاقوی چندکاره" src="http://binoculars.ir/image/data/%D9%85%D8%A7%DA%AF%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%2010%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87/4.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">این نوع چاقوی چندکاره یا همه کاره در دو رنگ آبی و مسی ارائه میگردد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ضمنا با کلیک بر روی عکس انبردستی چند کاره میتوانید وارد فروشگاه شده و با تخفیف خریداری فرمایید</P> <P align=center>فروش پستی چاقوی 10 کاره شکاری ارزان قیمت</P>